تولید کننده انواع  آجر سفالی ده سوراخه - تیغه و بلوک درجه یک تولید کننده انواع  آجر سفالی ده سوراخه - تیغه و بلوک درجه یک تولید کننده انواع  آجر سفالی ده سوراخه - تیغه و بلوک درجه یک تولید کننده انواع  آجر سفالی ده سوراخه - تیغه و بلوک درجه یک
 
تولید کننده انواع  آجر سفالی ده سوراخه - تیغه و بلوک درجه یک   درباره ما
انواع محصولات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذرشال عبارتند از:

• آجر سفال (آجر سفالی)
• بلوک سقفی سفالی
• آجر تیغه ی سفالی
• آجر 10 سوراخه سفالی

هر کدام از محصولات سفالی آذرشال شامل سایزبندی و وزن های مختلف می شود که شرح آن در جدول زیر آمده است.

شماره عنوان کد کالا سایز (سانتیمتر) (گرم)
         
1 آجر تیغه سفالی T1 20x10x20 1850
2 آجر تیغه سفالی T2 20x15x20 2450
3 آجر تیغه سفالی T3 20x20x20 3500
4 آجر تیغه سفالی T4 20x20x40 4700
         
5 بلوک سقفی سفالی B1 25x20x40 7150
6 بلوک سقفی سفالی B2 25x20x50 8900
7 بلوک سقفی سفالی B3 10x5x21.5 10650
         
8 آجر ده سوراخه سفالی A1 10x5.5x21.5 1230
9 آجر ده سوراخه سفالی A2 10x5.5x21.5 1280
10 آجر ده سوراخه سفالی A3 10x7.5x21.5 1650
         

تولید انواع آجر سفال در شرکت تولید مصالح ساختمانی آذرشال شامل مراحل زیر می شود:
• تولید خشت در سالن
• پختن خشت
• انبار کردن خشت